Backup Online

serverrum_1024x282
Backup Online för klient och server är en trygg backuplösning i molnet.

Backup Online från Ants IT. Backup i molnet för server och klient.

Som helhetsleverantör inom it ser Ants till att ditt IT-supportavtal innefattar trygga lösningar vad gäller säkerhet och backup. Förutom backup, såväl på plats ute hos kund som i molnet, innefattar våra säkerhetslösningar virus- och spamskydd samt brandväggar. Det svåra är inte att skapa en säker lösning som klarar alla påfrestningar och eventualiteter. Utmaningen ligger i att hitta rätt säkerhetsnivå i relation till kostnad! Vi är experter på detta för såväl små som lite större bolag.

Din data förvaras i en säkerhetsklassad serverhall. Servrarna är skyddade mot
brand genom halongassystem, vattenskador genom höjda rack och fysisk
påverkan i övervakade lokaler. Överföringen sker dagligen och på ett för dig
omärkligt sätt. Det gör att du aldrig störs i arbetet och att alltid har dagsfärska
säkerhetskopior.
Med vår online-lösning uppfyller du försäkringsvillkoren för datasäkerhet vilket är
svårt att göra i egen regi. När det behövs kan vi återläsa förlorad data från håll,
antingen hela mappar eller enskilda dokument.
Processen sker genom vårt managementverktyg Kaseya och är snabb, du slipper onödiga ställtider och
kostsamma stopp i verksamheten. Din data förvaras säkert och finns åtkomlig
med kort varsel, oavsett vad som hänt med källan.

Kontakta oss