Managerad Klient

screens_1024x282
Managerad Klient från Ants IT.

Managerad Klient – Klienthantering till fast pris

Klienten är era användares viktigaste arbetsredskap.

Om användarna inte har tillgång till sin klientdator uppstår ett avbrott i er produktion. Genom att låta Ants IT hantera era klienter med tjänsten Managerad Klient kan ni säkerställa att era användare hålls högproduktiva vilket resulterar i att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Övervakning och proaktiva klientåtgärder

Vi hanterar era klientdatorer proaktivt och ser till att ta åtgärd på uppkommande problem för att undvika driftstopp för användaren. Detta möjliggörs genom vår 24×7 övervakning med vårt managementverktyg Kaseya.

Hög säkerhet – ett ledord för tjänsten Managerad Klient

Vi vet att en av de absolut viktigaste säkerhetsaspekterna är en säker klientdator. Vi har därför paketerat Managerad Klient med ett branschledande virusskydd som vi båder övervakar och hanterar. Utöver detta sköter och övervakar vi patchhanteringen av klienterna – detta innebär att vi skickar ut viktiga säkerhetsuppdateringar till datorerna för att undvika att klienterna utgör ett säkerhetshål i er miljö.

Användarna får tillgång till vår prisade Helpdesk

Vi nöjer oss inte med att arbeta proaktivt och paketerar därför Managerad Klient tillsammans med vår prisbelönta helpdesktjänst. Era användare skall alltid hållas proaktiva och ni kan därför vara trygga med att support finns tillgänglig över e-post, ärendehanteringssystem och telefon vid behov.

Kontakta oss

[activedemand_form id=’41196′]