Hanterat Virusskydd

screens_1024x282
Hanterat Virusskydd från Ants. Managerat, pålitligt och med hög säkerhet.

Hanterat Virusskydd – IT-säkerhet till fastpris.

En av grundpelarna för att skydda sitt företag är att se till att ett modernt och fullgott fungerande skydd är installerat på samtliga klienter och servrar i organisationen. Denna typ av skydd är essentiell och kallas även för endpoint protection.

Att managera skyddet på samtliga klienter och servrar i organisationen är både utmanande och krävande. Bland de administrativa uppgifterna som krävs ingår inköp och hantering av licenser, installation, övervakning eller regelbunden kontroll av virusdefinitioner,  kontroll av aktivt realtidsskydd samt även kontroll och schemaläggning av regelbundna virussökningar.

Även om ett fullgott fungerande skydd har installerats och skötts exeptionellt finns det tyvärr ändå möjlighet att skadlig kod äventyrar er verksamhet. När det väl händer kan er verksamhet lida stor direkt ekonomisk skada till följd av de elektroniska stölder eller bedrägerierna som orsakats men även indirekt till följd av kostnaderna för driftstop, uppresning samt annat arbete som krävs för återställning av er IT-miljö till normal funktion.

Ants IT erbjuder därför Hanterat Virusskydd som tjänst där allt ingår. Då menar vi verkligen allt från installation av en av världens mest advancerade skydd av skadlig kod till övervakning och virusuppresning. Det spelar ingen roll om ni har ett annat skydd installerat idag – vi hjälper er att rulla ut vårat egna toppmoderna molnbaserade skydd. För att göra er extra trygga kommer tjänsten med en unik garanti – vi står nämligen för allt arbete som krävs för att desinfektera er miljö om ni ändå skulle drabbas. Med Hanterat Virusskydd Outsourcar ni en av företagets tyngsta bördor, nämligen IT-säkerheten i form av virusskydd.

Modernt virusskydd nyttjar molnet

Vi har noggrant valt ut en modern anti-virus och anti-spywaremotor som är effektiv mot både virus, spionprogramvara och nätfiske.  Motorn tar minimalt med resurser men arbetar ändå i realtid vilket innebär att varje gång användaren aktiverar ett program eller en fil så kontrollerar skyddet närvaron av skadliga program. Dessutom skickas oidentifierade eller misstänkta program till molnet för omedelbar analys i en av världens mest avancerade analysmiljöer för skadlig kod.

Övervakning och Hantering

Vår övervakningscentral får omedelbart meddelanden om någon av de anslutna datorerna är utsatta för risk och en tekniker går efter behov igenom och handlägger säkerhetsrisken enligt fastställda rutiner. Vi går även regelbundet igenom och tar åtgärd på datorer som inte rapporterar in mot vår övervakningscentral eller som uppvisar andra abnormiteter som kan förhindra ett fullgott skydd.

Kontakta oss