Managerat nätverk

screens_1024x282
Managerat Nätverk från Ants IT.

Managerat Nätverk från Ants IT

Vi hanterar ert nätverk till ett fast pris.

Nätverket är grundstommen i er IT-miljö och det är av yttersta vikt att nätverket fungerar tillfredställande för att ni skall kunna fokusera på er kärnverksamhet. Genom Ants tjänst Managerat Nätverk hanterar vi ert nätverk till ett fast pris. Hanteringen innefattar drift , övervakning och support.

Övervakning och proaktivitet

Vi övervakar avtalad utrustning såsom era switchar, trådlösa accesspunkter, brandväggar och routrar dygnet runt (24×7) och reagerar på larm som skickas till vår övervakningscentral. En tekniker går därefter igenom och handlägger varje incident varsamt och återkopplar omedelbart till er.

Tung kompetens inom nätverk

En av kärnkompetenserna på Ants IT är nätverksteknik. En stor andel av våra tekniker har tung nätverksteknisk kompetens med examen från marknadsledande Cisco Systems. Vi vet hur ett nätverk skall skötas och har erfarenhet av vilka utmaningar som kan uppstå vid managering av nätverk.

Kontakta oss