Nätverk som tjänst

Switchar och routrar
Nätverk som tjänst – hyr ett högmodernt nätverk från Ants IT.

Nätverk som tjänst från Ants IT

Ni hyr funktionen nätverk som tjänst vilket gör att ni inte behöver äga eller ta det funktionella ansvaret för ert lokala nätverk. Ni slipper drift, underhåll, investeringar och löpande supportkostnader.
Nätverk som tjänst är ett effektivt sätt att införskaffa en nätverkslösning som bara skall fungera. Ants IT ansvarar över att förväntad tillgänglighet, säkerhet och funktion upprätthålls vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Modernt nätverk grundpelare för IT-infrastrukturen

Ett modernt nätverk är grundpelaren i ert företags infrastruktur som ser till att era användare får tillgång till era IT-tjänster vilket gör att de kan fokusera på att vara högproduktiva.

Ett modernt nätverk som tjänst från Ants IT innehåller ofta nedanstående kravspecifiaktion

  • Hög säkerhet för att stänga ute angripare både från utsidan och insidan av nätverket och agera som komplement till virusskydd på klienter och servrar.
  • Hög hastighet och låga responstider för att användarna skall kunna få snabb tillgång till era servrar eller molnbaserade tjänster utan fördröjning.
  • Djup insyn –  för att kunna proaktivt kunna planera och analysera trendförändringar i nätverket.
  • Stöd för BYOD – Bring your own device.
  • Autentisering mot AD (Active Directory) – ökad säkerhet genom AD-autentisering.

NOC – Network Operations Center övervakar nätverket

Vi övervakar nätverket 24×7 med molnbaserade övervakningsverktyg och reagerar samt handlägger alla incidenter enligt fastställda rutiner.

Kontakta oss