Outsourcad Servicedesk

banner2
Servicedesk och Helpdesk. Ants IT är en erfaren helhetsleverantör av kvalificerade Servicedesk- och Helpdesklösningar.

Servicedesk och Helpdesk. Ants IT levererar hela funktionen eller bemannar din Servicedesk/Helpdesk.

Servicedesk och Helpdesk är en viktig funktion och en stor del i hur det upplevs att jobba på ett företag. Ants IT levererar Servicedesk-/Helpdesklösningar till såväl supportleverantörer som större internationella företag. Specialiseringen ligger på mer kvalificerade deskar med högre kvalitet och kompetens än vad man normalt tänker sig i en Helpdesk men vi agerar även resursbemanning till mindre kvalificerade servicedeskar.

Servicedesk och Helpdesk från Ants IT är en prisad och högt uppskattad Helpdesk med snabba responstider och en utpräglad servicekultur. Den höga tekniska kompetensen leder smidigt fram till lösningar utan att ärenden behöver lämnas vidare eller eskaleras. Vår låga personalomsättning skapar med tiden en nära relation mellan våra kunder och de tekniker som jobbar i Fjärrstödet. Proaktiv och automatiserad IT-drift med övervakning 24/7 uppnås med vårt helpdesk/managementverktyg.

Numera har vi stora globala kundåtaganden som specifikt gäller denna tjänst men alla Ants IT:s kunder, stora som små, drar nytta av att vi satsar hårt inom området kvalificerad helpdesk!

Servicedesk och Helpdesk i outsourcingmodell.

Vi sätter upp hela din växel och har tillgång till de supportsystem som krävs för avancerad och kvalificerad ärendehantering. Vi integrerar vår ärendehantering med affärssystem m.m. hos våra kunder så att överlämningar och eskaleringar blir så smidiga som möjligt. Vår växellösning har hög prestanda och integreras till 100% med våra kunder så att totalupplevelsen blir att Servicedesken/Helpdesken levereras inifrån kunden. Vårt Continuous Improvment-program säkerställer att Servicedesken/Helpdesken utvecklas mot ständig bättre effektivitet och kvalitet.

Resursbemanning och rekrytering till Servicedesk och Helpdesk.

  • Hyra eller rekrytera?
  • Heltid eller deltid?
  • Löpande eller vid behov?
  • Juniora eller erfarna tekniker?

Ants är ett bemannings och rekryteringsbolag med stora resurser, brett nätverk och kompetenta konsulter och anställda tekniker. Vi bemannar Servicedeskar och Helpdeskar av olika slag och är en ofta anlitad part när det kommer till rekrytering och hyrköp av tekniker.

Oavsett ditt behov har vi unika förutsättningar att hjälpa dig. Våra anställda drifttekniker i kombination med vårt breda nätverk gör att vi tillgodoser ditt resursbehov snabbt, effektivt och långsiktigt. Vår rekryteringsorganisation består av researchers och rekryteringskonsulter som är erfarna och specialiserade inom IT.

IT-rekrytering

Ants är marknadsledande på IT-rekrytering i Stockholm! Vi har ett brett nätverk, erfarna Researchers och Rekryteringskonsulter samt genomarbetade processer. Vi genomför över hundra rekryteringar om året och vet vilka insatser som krävs för att tillsätta en specifik kompetens. Vi är även framgångsrika i att marknadsföra ditt varumärke ut mot kandidater och lyfta fram dina styrkor som arbetsgivare.

Kontakta oss