Spamfilter

platastock_1024x282
Spamfilter från Ants är smidigt och effektivt.

Spamfilter från Ants IT

Ants spamfilter är en kraftfull molntjänst som skyddar företagets e-post mot spam, virus, nätfiske och förlorad e-post. Tjänsten eliminerar skräpposten innan den når ditt nätverk, e-postserver och klienter. Din produktivitet ökar genom effektiv skräpposthantering och du reser en mur till skydd mot e-posthoten. Tjänsten är mycket flexibel och fungerar för alla plattformar och klienter. I tjänsten ingår även backup av MX-pekare. Du går aldrig miste om viktig korrespondens eftersom din mail sparas om servern sviker. När servern sedan fungerar igen hämtas de sparade mailen.

Kontakta oss