Övervakning 24/7

banner3
24/7-övervakning från Ants IT

24/7. Klient- och serverövervakning dygnet runt.

Om servern ligger nere så ligger verksamheten nere. Detta vill alla företag undvika till varje pris. Genom IT-automatisering och övervakningstjänster skapas en övervakning dygnet runt 24/7.
Ants IT levererar proaktiv automatisering och serverövervakning. Ofta förebådas en serverkrasch av signaler som blir varningar i våra system. Signaler inför en serverkrasch kan innefatta varningar för hårddiskkrasch, för hög temperatur, systemfel, virusangrepp, minnesförlust, processorbelastning mm. Genom vår övervakning kan serverkrascher därmed undvikas och om en krasch ändå inträffar kan vi i tid mobilisera resurser för att få igång IT-miljön igen snabbt, smidigt och säkert. Som kund behöver ni inte själva alls fundera på er servers hälsa och då felanmälningar i hög grad sker automatiskt leder våra övervakningstjänster till att ni helt istället kan fokusera på er verksamhet.

Klient-, server- och nätverksövervakning

Nätverksövervakning ger dig möjlighet att övervaka vad som händer i nätverket samt att förutse och stoppa problem innan de inträffar.

Övervakningen notifierar oss när kritiska system går ner, om en speciell händelse loggas i eventloggen, om en användare förändrar någon konfiguration, hårddiskutrymmet når en kritisk nivå och mycket mer. För varje händelse kan du välja att utföra olika åtgärder som att köra ett script eller notifiera någon.

Vi kan även skapa policies för vilka filer eller applikationer användaren får eller inte får tillgång till samt vilka applikationer som får kommunicera med det övriga nätverket.

Övervakningsmodulen kan aktiveras inom några minuter och kan kommas åt från din webbläsare. Inventeringen kräver inga konsulter, speciella servrar, omkonfigurering av din nuvarande infrastruktur eller långa utbildningar för att användas.

Nyckelfunktioner

  • System- och nätverksövervakning
  • Övervakning av Windows eventloggar
  • Skräddarsydda larm
  • Automatiserade åtgärder vid specifika larm.
  • Fjärrtillgång till task manager
  • Styr access till filer, applikationer och nätverksåtkomst
  • Omfattande logg- och larmrapportering
  • Enkel att använda
  • Kom igång snabbt

Kontakta oss