IT-Drift

IT-drift Stockholm
IT-drift Stockholm från Ants IT

IT-Drift Stockholm med kvalitet och tillgänglighet

Driftlösningar från Ants IT bygger på proaktivetet. Våra övervakningsverktyg i kombination med vår tillgänglighet ger minimal nedtid och snabba åtgärder om något inträffar med dina system. Vi har tagit fram våra SLA:er i nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att våra kunder är nöjda med våra driftlösningar och tjänster inom IT-drift Stockholm.

Ants har funnits i Stockholm och Uppsala över 10 år och under åren har vi fått resurser och processer på plats för IT-driftlösningar av hela IT-miljöer. Vi har investerat omfattande i supportverktyg och system som ger oss förutsättningar till övervakning och automatisering som minimerar problem och krascher av servrar, klienter och annan IT.

Ants Driftlösningar: Över 10 års erfarenhet av IT-drift

Vår kompetens är bred och vi har specialiserat oss på relevanta lösningar för vår fokuskundgrupp som är företag 1-100 anställda. Oavsett om lösningen byggs upp på plats hos våra kunder och/eller om vi levererar rena molnlösningar så har vi drift och övervakningsmöjligheter som ger stabil funktionalitet och förutsättning för våra kunder att själva kunna fokusera på sina verksamheter. Vi har lösningar med såväl fast som rörligt pris samt anpassade supportavtal som passar just ditt företag och din IT-situation.

IT-drift med kvalitet kräver god inblick

När vi designar er IT-drift i Stockholm är det av stor vikt att vi ordentligt går igenom er IT-situation idag, era planer för framtiden och era behov och budget. Ants IT-support har god erfarenhet att hjälpa våra kunder med strategiska IT-frågor och därmed ta fram och implementera IT-lösningar som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Vi gör alltid en omfattande översyn som inledning på ett kund/leverantör-förhållande men vi lägger även stor vikt vid att regelbundet stämma av vår IT-plan så att den hålls uppdaterad när förutsättningar och önskemål förändras.

IT-drift Stockholm

Kontakta oss