IP-telefoni

banner2
IP-telefoni, VoIP eller internettelefoni. Vi har lösningar för alla företagstyper och behov.

IP-telefoni för alla företagstyper och behov.

IP-telefoni är bekant för de flesta nuförtiden. Dock finns fortfarande fördomen kvar att kvaliteten i IP-telefoni eller Voice over IP (VoIP) skulle vara sämre än traditionell telefoni. Så var det när IP-telefoni och internettelefoni slog igenom men idag krävs bara en stabil internetlina med kapacitet för 100 kbit/s och användare eller högre för att ljud och upplevelse  skall vara likvärdigt men funktionaliteten högre och kostnader lägre. 

Med IP-telefoni använder du inte telenätet utan samma nätverk som när du surfar. Detta ställer vissa krav på nätverkets stabilitet och kapacitet och det är viktigt att säkerställa innan du byter att nätverket är stabilt nog och med tillräcklig kapacitet (100 kbit/s och användare eller högre). Om stora filer laddas upp och ned i nätverket kan kapaciteten behöva vara större. Därmed bör du både kontrollera din lina in till företaget men även hur nätverket är uppbyggt internt.

En stor fördel med IP-telefoni är priset. Ants IT går gärna genom dina telefoni- och växelkostnader och presenterar en jämförelse. Allt vi behöver är tillgång till fakturor från dina befintliga leverantörer. Vanligtvis leder en analys till att vi kan presentera ett förslag till IP-telefonilösning med bättre funktionalitet men till ett lägre pris.

Ytterligare en fördel med IP-telefoni är den flexibla funktionaliteten. Speciellt om du även har en molnväxel som en del av din lösning eller om du köper hela tjänsten över molnet så kan en hög funktionalitet uppnås i din telefoni och växel till låg kostnad.

Kontakta oss

[activedemand_form id=’41196′]