Macsupport

Macsupport Stockholm
Macsupport och support på blandmiljöer med Mac och PC.

Macsupport och support på blandmiljöer (Mac och PC)

Behovet av support på Mac blir allt större i Stockholm. Framgången Apple haft med sina produkter de senaste åren gör att det blir allt vanligare med Macdatorer och Macservrar bland våra kunder. Ofta handlar det om miljöer som kombinerar Mac och PC och det är viktigt att vi som supportleverantör vet om de utmaningar som en blandad miljö brukar innebära.

Macsupport

Ants IT-support har över tio års erfarenhet av support av Macsupport i Stockholm och Uppsala. Vi har många kunder inom reklam och media och andra branscher där man historiskt har föredragit Mac framför PC. I de flesta fall nöjer man sig med att köra klienter från Apple och kör servrar från andra leverantörer, men trots detta supportar vi även Macserver. Vi har även avtalslösningar som passar Mac då supportbehoven ofta ser annorlunda ut i MAC-miljöer i jämförelse med PC-miljöer.

Support på blandmiljöer (Mac och PC)

Speciellt har mängden IT-miljöer där man blandar Mac och PC ökat kraftigt de senaste åren. Som en följd av Apples framgångar på konsumentmarknaden har intresset för Mac-produkter ökat och det är vanligt att anställda föredrar dessa speciellt p.g.a. designen. När man blandar produkter från olika leverantörer får det ofta problem till följd. Som en del i konkurrensen mellan Apple och Microsoft (Mac och PC) har strategin ibland varit att de olika systemen inte skall vara fullt kompatibla. Därför är det viktigt att vi som leverantör har en bred och långvarig erfarenhet av att drifta och supporta blandmiljöer när vi skapar en supportlösning till företag med just blandmiljöer innehållandes Mac och PC. Mer regel än undantag idag är också att våra kunder vill använda paddor och smarta telefoner som en del av sina IT-lösningar och som naturligt led i detta supporterar vi självklart dessa enheter.

Kontakta oss