Servicedesk och Helpdesk

banner2
Servicedesk och Helpdesk från Ants IT-support.

Ants Fjärrstöd, Servicedesk och Helpdesk

Ants Fjärrstöd är en kompetent servicedesk/helpdesk till kunder med supportavtal från Ants IT-support. Vi har snabba responstider och konkurrenskraftiga SLA:er. Våra servicedesk- och helpdesktekniker är kompetenta och engagerade och hanterar support på såväl klient- som nätverk och servernivå.

Oavsett om vill att vi bemannar din servicedesk/helpdesk eller om du vill outsourca denna totalt till oss så får du via Ants ITs professionella tekniker kombinerat med hög teknisk funktionalitet i system och telefonväxlar. Vi kan kombinera SLA:er med snabba responstider och hög effektivitet med teknisk kompetens. Du väljer själv hur mycket du vill outsoursa till oss men vid behov tar vi helhetsåtaganden där vi kör personal, system, managementverktyg och växlar och telefoner hos oss. Vi jobbar ofta enligt en “Continous Improvement” modell som säkerställer att återkommande ärenden analyseras så att även roten till problemen åtgärdas. Vi bemannar alla typer av servicedesk/helpdesk men de som vi själva sätter upp jobbar oftast med mer kvalificerad support, ofta med tyngre kompetenser och längre åtgärdstider. I dessa är låg personalomsättning avgörande för kvalitét och vi har unika förutsättningar att hålla denna nere.

Ants Fjärrstöd

Som supportavtalskund till Ants IT-support får du tillgång till Ants Fjärrstöd. Det är en servicedesk/helpdesk med snabba responstider, hög teknisk kompetens och hög servicegrad. Återkoppling är ledordet och som kund har du bra uppfattning om hur ditt ärende hanteras och hur länge ett eventuellt problem lär kvarstå.

Resurs till Servicedesk och Helpdesk

Oavsett om du behöver resurser permanent eller vid behov. Om du vill rekrytera själv eller ta in konsulter. Om du behöver heltids- eller deltidsresurser så är vi din leverantör. Egna anställda tekniker, brett nätverk samt en rekryteringsavdelningen med 15 researchers och rekryteringskonsulter ger oss förutsättningar att leverera snabbt med kvalitet och långsiktighet.

Outsourcad Servicedesk och Helpdesk

Bild på helpdeskflödet
Helpdesk utan eskalering och omedelbar respons.

En prisad och högt uppskattad svensk- och engelskspråkig servicedesk/helpdesk med snabba responstider och en utpräglad servicekultur. Den höga tekniska kompetensen leder smidigt fram till lösningar utan att ärenden behöver lämnas vidare eller eskaleras. Vår låga personalomsättning skapar med tiden en nära relation mellan våra kunder och de tekniker som jobbar i Servicedesk/Helpdesk. Proaktiv och automatiserad IT-drift med övervakning 24/7 uppnås med vårt helpdesk/managementverktyg. Det är inte ovanligt att våra kunder även vill outsourca delar eller hela växelfunktionen via Ants. Varje kund hanteras unikt och slutanvändarna upplever att den externa Helpdesken sitter under samma tak och är anställda i er regi.

Kontakta oss