Supportavtal

banner2
Supportavtal från Ants IT-support – Helhetslösningar inom IT med support och drift.

Supportavtal från Ants – Helhetslösningar med support och drift

Supportavtalet är centralt i Ants IT-support. Ants grundades 2003 och har idag drygt 300 abonnerande företagskunder. Vi är experter på mindre företag med upp till 100 anställda.

Vår kompetens är bred: Vi hanterar både Microsoft- och blandmiljöer (Apple), Smart-phones och molntjänster. Vi är en certifierad Microsoft Partner. Vi tar hand om din IT-miljö och gör den till ett verktyg för lönsamhet. Du lär känna en ansvarig tekniker som är din kontakt, har teknisk personal att tala med, åtgärder inom fyra timmar när du verkligen behöver det. Det är en del av svaret till varför våra kunder är så nöjda med vårt serviceavtal.

Arbetssätt

Kundrelationen inleds med att en utvald ansvarig tekniker från Ants IT i samspråk med dig arbetar fram din IT-lösning. Ants IT ger dig tillgång till den senaste tekniken inom bl.a. drift, övervakning, fjärrstöd, helpdesk/servicedesk, support, hosting och molntjänster, backup och säkerhet, print och telefoni, hård- och mjukvara samt consulting d.v.s. EN kontaktyta för ALL din IT! Den personliga dialogen mellan dig och din ansvariga tekniker lägger grunden för ett framgångsrikt långsiktigt samarbete. Vid behov justeras upplägget om dina förutsättningar förändras eller teknikutvecklingen ger dig nya möjligheter. Förändringsarbete sker alltid i kontrollerade former och med en nära kunddialog. Ants IT ser på teknik från ditt perspektiv med kundnöjdhet som främsta drivkraft!

Ants Supportavtal

  • Vi lägger i samråd med dig som kund upp en lämplig strategi som stödjer dig i ditt företagande. Planen revideras regelbundet så att den alltid pekar ut den bästa vägen framåt. Eftersom varje kund är unik hittar din personliga tekniker lösningar som passar just dig. Teknikern gör gärna regelbundna översyner för att optimera din IT-miljö, det kan ske både på plats och via Remote Support.
  • Som din leverantör av IT-support hjälper vi dig med allt från stora projekt som att skapa en IT-miljö från grunden, installera nya servrar till mindre projekt som att installera nya datorer eller tillhörande mjukvara, när skrivaren eller det trådlösa nätverket strular.
  • Du kan alltid kontakta vår helpdesk där det finns tekniker att prata med. Från vår Remote Support kan vi hjälpa dig direkt. Din dator är ansluten till vårt system, därför slipper du onödig väntan och utkörningsavgifter. När det krävs hjälper vi dig förstås på plats.
  • Utöver support och hård & mjukvara tillhandahåller vi de senaste molntjänsterna. Genom oss kan du exempelvis skaffa spamfilter, virusskydd, Microsofttjänster och Backup Online. Tanken är att vi med hjälp av den senaste tekniken ska täcka dina behov och att hela ditt IT-stöd har en och samma kontaktväg.
  • Din feedback är viktig för oss. Vi har under flera år haft en kundnöjdhet på över 95 %. När något inte står rätt till och du ger oss ett lägre betyg, då vill vi få chansen att se till att du blir nöjd.

Kontakta oss