CAN – Ny, spännande kund till Ants IT

CAN logga

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har tecknat ett 36 månadersavtal med Ants IT. Utöver tjänster som hosting i Ants Cloud och Office 365 så outsourcar de hela sin IT-drift och support till Ants genom tjänsterna Hanterad Klient, Hanterad Server, Hanterat Nätverk och Hanterad Office 365.

CAN grundades redan 1901 och arbetar idag med kartläggning av drogvanor i samhället samt informationsspridning av olika publikationer, forskningsresultat mm.

För mer information om CAN och deras arbete, besök deras hemsida : http://www.can.se/