IT-Rekrytering & Resursbemanning

aktie_1024x282
Servicedesk, Rekrytering och Resursbemanning genom vårt breda nätverk och anställda tekniker.

Servicedesk, IT-rekrytering & Resursbemanning

  • Hyra eller rekrytera?
  • Heltid eller deltid?
  • Löpande eller vid behov?
  • Juniora eller erfarna tekniker?

Oavsett ditt behov har vi unika förutsättningar att hjälpa dig. Våra anställda drifttekniker i kombination med vårt breda nätverk gör att vi tillgodoser ditt resursbehov snabbt, effektivt och långsiktigt. Vår rekryteringsorganisation består av researchers och rekryteringskonsulter som är erfarna och specialiserade inom IT.

Ants är marknadsledande på IT-rekrytering i Stockholm!

IT-rekrytering

Ants är ledande inom IT-rekrytering. Vi har ett brett nätverk, erfarna Researchers och Rekryteringskonsulter samt genomarbetade processer. Vi genomför över hundra rekryteringar om året och vet vilka insatser som krävs för att tillsätta en specifik kompetens. Vi är även framgångsrika i att marknadsföra ditt varumärke ut mot kandidater och lyfta fram dina styrkor som arbetsgivare.

Resursbemanning

Heltid eller deltid. Tillfälligt eller löpande så har vi tekniker som du kan hyra. Kommer du i ett senare skede på att du vill rekrytera en tekniker ordnar vi det. På så vis har du alltid snabbt en resurs på plats samtidigt som du kan dra långsiktig nytta av den erfarenhet och de relationer en tekniker bygger upp hos just dig.

Servicedesk och Helpdesk

Vill du ha resurser till din servicedesk/helpdesk eller vill du outsourca hela funktionen inklusive växelfunktionalitet och system Vi har lång erfarenhet av att skapa lösningar som passar som och stora företag inom servicedesk och helpdesk. Vi levererar svensk- och engelskspråkig kompetens för firstline, secondline och uppåt.

Kontakta oss