Ants IT går samman med byBrick Operations

Pressbild Ants IT byBrick

Ants IT går samman med byBrick Operations och blir en del av byBrick koncernen. Sammanslagningen känns oerhört positiv då båda bolagen kompletterar varandra väldigt bra. Ants IT och byBrick Operations har agerat på samma marknad och målgrupp under de senaste 12 åren. Det gör att bolagen genom åren byggt upp en stor respekt för varandra och känner trygghet i att det här rätt väg framåt.

Ur ett kundperspektiv kommer sammanslagningen inte innebära några förändringar på befintlig leverans eller erbjudande, däremot kommer ökad resurs -och kompetenstillgång successivt ge tydliga fördelar i både tillgänglighet och kvalité.

Både Ants IT och byBrick Operations har ett stort servicefokus och arbetar processmedvetet med kunden i centrum – detta kännetecknas av hög kundnöjdhet och moderna erbjudanden utformade utifrån efterfrågan.

byBrick Operations är experter på Hanterade IT-driftstjänster och fastprissupport. Tillsammans med Ants IT:s breda tjänst -och konsulterbjudande skapas unika förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt och en ännu nöjdare kundbas.

Ants IT och byBrick Operations kommer tillsammans kunna utvecklas bättre och förse sina kunder med en högre kvalitet samt tillgänglighet än var för sig och samtidigt vara en mer vitaliserande arbetsplats för sina medarbetare.

I samband med sammanslagningen välkomnas Ants IT:s nya VD Artur Viira och samtidigt tackas Hugo Leichsenring och Carl-Johan Hamilton för den tid som varit. Hugo och Carl-Johan fortsätter aktivt att framgångsrikt driva Ants Code At Heart (rekrytering och bemanningsverksamheten) vidare i separat regi.

Sturegatan 54 i Stockholm blir den nya gemensamma adressen för Ants IT och byBrick Operations. Där sitter båda bolagen nu tillsammans i fräscha och nyrenoverade lokaler.

För frågor är ni välkomna att ta kontakt med VD Artur Viira.

Artur Viira, VD
Mobil: +46 73 515 52 84.
E-post: artur.viira@bybrick.se

Läs mer om byBrick Operations på länken nedan

http://www.bybrick.se/operations